201901 Expositie Wherelant KunstWerkt!

EXPOSITIE DEELNEMERS KUNSTWERKT!
Donderdag 10 januari 2019 om 14.00 uur wordt de expositie ‘Kunstboek’ geopend bij Cultuurhuis Wherelant. Het afgelopen jaar hebben de deelnemers van het Inloopatelier en het Coachingsatelier van KunstWerkt! (voor mensen met een psychiatrische achtergrond) gewerkt aan een Kunstboek. Rond de 20 deelnemers laten hun werk zien tijdens deze expositie en er is een open podium. Naast dat de deelnemers van KunstWerkt! zich beeldend uiten, zijn er verschillende deelnemers die muziek maken of schrijven. De opening biedt een afwisselend programma waarbij belangstellenden van harte welkom zijn.

Tijdens de verschillende workshops die deelnemers volgden zijn er katernen gemaakt die uiteindelijk in een boek gebonden zijn. Op de maandag en donderdag hebben zij lessen gevolgd in schilderen, klein tekenen, beeldhouwen, sieraden maken en meer. De opdrachten zijn op klein formaat uitgevoerd, zodat er later een boek van gemaakt kon worden.

Deelnemers van het Coachingsatelier tonen hun kunstwerken op de 1e verdieping, zij werkten zelfstandig aan eigen thema’s. Dit alles en nog veel meer is de zien vanaf 10 januari bij Cultuurhuis Wherelant. Jantine Geels, afdelingshoofd Speciale doelgroepen vertelt: “Het thema van dit jaar ‘Kunstboek’ pakte heel goed uit. Deelnemers van het Inloopatelier waren erg enthousiast en zij konden al hun creativiteit kwijt in het kleine formaat. Tijdens de workshop boeken maken hielden ze niet op om mooie kleine boekjes te maken naast het grote boek dat ze al gemaakt hadden!.”

Praktische informatie
De opening van de expositie is donderdag 10 januari om 14.00 uur bijCultuurhuis Wherelant aan de Van IJsendijkstraat 403, 1442 LB Purmerend. De expositie is te zien tot 26 januari Openingstijden Wherelant: maandag t/m vrijdag 09.30 tot 16.30 uur.

gd_20181226 (Keramiek Boekensteun)